Retail Guide

City

Fukjioka's Wine & Spirits

2919 Kapiolani Blvd.
Market City Shopping Center
Honolulu, HI 96826


Phone: 808-739-9463
Fax: 808-737-7434

Category Label
Junmai
Kamoizumi “Shusen” Three Dots
Masumi “Okuden Kantsukuri” Mirror of Truth
Akitabare “Koshiki Junzukuri” Northern Skies
Hoyo “Manamusume” Farmer’s Daughter
Miyasaka “Yawaraka Junmai” Sake Matinee
Hoyo “Genji” Shining Prince
Tedorigawa “Yamahai Junmai” Silver Mountain
Tamagawa “Tokubetsu Junmai” Heart of Oak
Sohomare “Tokubetsu Kimoto” Heart and Soul
Kokuryu “Kuzuryu” Nine-Headed Dragon
Ginjo
Dewazakura “Oka” Cherry Bouquet
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Seitoku “Junmai Ginjo” Trapeza
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Dewazakura “Oka Yamadanishiki” Cherry Bouquet (Select Vintage)
Daiginjo
Akitabare “Suirakuten” Heaven of Tipsy Delight
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Dewazakura “Daiginjo” Mountain Cherry
Masumi “Nanago” Seventh Heaven
Kamoizumi “Junmai Daiginjo” Autumn Elixir
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Tedorigawa “Iki na Onna” Lady Luck
Tedorigawa “Yamahai Daiginjo” Chrysanthemum Meadow
Tamagawa “Kinsho” Heart of Gold
Dewazakura “Ichiro” Abbey Road
Sohomare “Kimoto Junmai Daiginjo” Tuxedo
Speciality
Kamoizumi “KomeKome” Happy Bride
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Dewazakura “Tobiroku” Festival of Stars
Tamagawa “Time Machine“ Heirloom Amber Sake
Shochu
Satoh (Sweet Potato) Satsuma Domain
Nama Ginjo
Masumi “Arabashiri” First Run
Dewazakura “Namagenshu” Green Ridge
Kamoizumi “Red Maple” 2-Year Aged Namagenshu
Nama Daiginjo
Tedorigawa “Kinka” Gold Blossom
Honjozo
Akitabare “Shunsetsu” Spring Snow