Restaurant Guide

City

15 East

15 East 15th Street
New York, NY 10003


Phone: (212) 647-0015
Fax: (212) 647-7418
Website

Category Label
Junmai
Hoyo “Genji” Shining Prince
Sohomare “Tokubetsu Kimoto” Heart and Soul
Ginjo
Dewazakura “Oka” Cherry Bouquet
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Koshi no Kanbai “Tokusen” Vanishing Point
Seitoku “Junmai Ginjo” Trapeza
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Daiginjo
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Koshi no Kanbai “Chotokusen” Pinnacle of Perfection
Masumi “Nanago” Seventh Heaven
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Tedorigawa “Yamahai Daiginjo” Chrysanthemum Meadow
Tedorigawa “Mangekyo” Kaleidoscope
Speciality
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Shochu
Satoh (Sweet Potato) Satsuma Domain
Nama Daiginjo
Tedorigawa “Kinka” Gold Blossom
Tedorigawa “Tsuyusanzen” A Thousand Drops of Dew


Cuisine Type: Japanese/Sushi