Restaurant Guide

City

Blue Fin

7952 E. Pacific Coast Hwy.
Newport Coast, CA 92657


Phone: (949) 715-7373
Fax: (949) 715-7375
Website

Category Label
Junmai
Akitabare “Koshiki Junzukuri” Northern Skies
Sohomare "Tokubetsu Kimoto" Heart and Soul
Sohomare “Karakuchi” Premium Dry Sake
Ginjo
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Dewazakura “Omachi” Jewel Brocade
Seitoku “Genshu” Trapeza—Cask Release
Koshi no Kanbai "Sai" Blue River
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Daiginjo
Koshi no Kanbai 'Chotokusen' Pinnacle of Perfection
Akitabare “Suirakuten” Heaven of Tipsy Delight
Masumi "Yumedono" Mansion of Dreams
Hoyo "Kura no Hana" Fair Maiden
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Tedorigawa “Iki na Onna” Lady Luck
Kokuryu "Ryu" Gold Dragon
Dewazakura “Ichiro” Abbey Road
Sohomare "Kimoto Junmai Daiginjo" Tuxedo
Speciality
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Shochu
Satoh (Sweet Potato) Satsuma Domain
Toyonaga (Rice) Land of Plenty
Yama no Mori (Barley) Mountain Guardian


Cuisine Type: Sushi