Restaurant Guide

City

Mori Sushi

11500 West Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064


Phone: (310) 479-3939
Fax: (310) 479-2525
Website

Category Label
Junmai
Nishida “Denshu” Country Squire
Sohomare “Karakuchi” Premium Dry Sake
Ginjo
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Dewazakura “Oka” Cherry Bouquet
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Koshi no Kanbai “Tokusen” Vanishing Point
Daiginjo
Akitabare “Suirakuten” Heaven of Tipsy Delight
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Kokuryu “Ryu” Gold Dragon
Koshi no Kanbai “Chotokusen” Pinnacle of Perfection
Koshi no Kanbai “Kinmuku” Milky Way
Koshi no Kanbai “Muku” Pure Realm
Kuzuryu “Daiginjo” Silk Dragon
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Nama Ginjo
Dewazakura “Namagenshu” Green Ridge