Restaurant Guide

City

Hanare

2930 Bristol Street
Costa Mesa, CA 92626


Phone: (714) 545-2800
Website

Category Label
Junmai
Masumi “Okuden Kantsukuri” Mirror of Truth
Sohomare “Karakuchi” Premium Dry Sake
Ginjo
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Kokuryu “Junmai Ginjo” Black Dragon
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Daiginjo
Akitabare “Suirakuten” Junmai Daiginjo Heaven of Joyous Delight
Dewazakura “Ichiro” Abbey Road
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Kokuryu “Ryu” Gold Dragon
Koshi no Kanbai “Chotokusen” Pinnacle of Perfection
Koshi no Kanbai “Muku” Pure Realm
Kuzuryu “Daiginjo” Silk Dragon
Masumi “Nanago” Seventh Heaven
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Tedorigawa “Iki na Onna” Lady Luck
Tedorigawa “Mangekyo” Kaleidoscope
Speciality
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow