Restaurant Guide

City

Soichi

2121 Adams Avenue
San Diego, CA 92116


Phone: (619) 677-2220
Website

Category Label
Junmai
Akitabare “Koshiki Junzukuri” Northern Skies
Hoyo “Genji” Shining Prince
Hoyo “Manamusume” Farmer's Daughter
Hoyo “Sawayaka Junmai” Summer Breeze
Kamoizumi “Shusen” Three Dots
Kuzuryu “Junmai” Nine-Headed Dragon
Miyasaka “Yawaraka Junmai” Sake Matinee
Sohomare “Karakuchi” Premium Dry Sake
Tamagawa “Red Label” Heirloom Yamahai Genshu
Tedorigawa “Yamahai Junmai” Silver Mountain
Ginjo
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Dewazakura “Oka” Cherry Bouquet
Koshi no Kanbai “Tokusen” Vanishing Point
Seitoku “Genshu” Trapeza—Cask Release
Seitoku “Junmai Ginjo” Trapeza
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Daiginjo
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Koshi no Kanbai “Muku” Pure Realm
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Tedorigawa “Iki na Onna” Lady Luck
Speciality
Dewazakura “Tobiroku” Festival of Stars
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Nama Daiginjo
Tedorigawa “Tsuyusanzen” A Thousand Drops of Dew
Futsushu
Seitoku “Bessen” Seitoku