Retail Guide

City

The Sake Shop

575 Cooke Street, Unit B
Honolulu, HI 96813


Phone: (808) 947-7253
Website

Category Label
Junmai
Akitabare “Koshiki Junzukuri” Northern Skies
Hoyo “Sawayaka Junmai” Summer Breeze
Kamoizumi “Shusen” Three Dots
Kuzuryu “Junmai” Nine-Headed Dragon
Masumi “Okuden Kantsukuri” Mirror of Truth
Miyasaka “Yawaraka Junmai” Sake Matinee
Nishida “Denshu” Country Squire
Sohomare “Karakuchi” Premium Dry Sake
Sohomare “Tokubetsu Kimoto” Heart and Soul
Tamagawa “Red Label” Heirloom Yamahai Genshu
Tamagawa “Tokubetsu Junmai” Heart of Oak
Tedorigawa “U” U-Nique!
Tedorigawa “Yamahai Junmai” Silver Mountain
Ginjo
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Dewazakura “Omachi” Jewel Brocade
Dewazakura “Oka” Cherry Bouquet
Kokuryu “Junmai Ginjo” Black Dragon
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Koshi no Kanbai “Tokusen” Vanishing Point
Masumi “Hiyaoroshi” Sleeping Beauty
Nagurayama “Yokikana” Master’s Touch
Seitoku “Junmai Ginjo” Trapeza
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Daiginjo
Akitabare “Suirakuten” Heaven of Tipsy Delight
Akitabare “Suirakuten” Junmai Daiginjo Heaven of Joyous Delight
Dewazakura “Daiginjo” Mountain Cherry
Dewazakura “Ichiro” Abbey Road
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Dewazakura “Junmai Daiginjo Genshu” Captain’s Table
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Kamoizumi “Junmai Daiginjo” Autumn Elixir
Kokuryu “Ryu” Gold Dragon
Koshi no Kanbai “Chotokusen” Pinnacle of Perfection
Koshi no Kanbai “Kinmuku” Milky Way
Koshi no Kanbai “Muku” Pure Realm
Masumi “Nanago” Seventh Heaven
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Seitoku “Daiginjo” Prince of Peace
Sohomare “Kimoto Junmai Daiginjo” Tuxedo
Tamagawa “Kinsho” Heart of Gold
Tedorigawa “Iki na Onna” Lady Luck
Tedorigawa “Yamahai Daiginjo” Chrysanthemum Meadow
Speciality
Dewazakura “Tobiroku” Festival of Stars
Kamoizumi “Umeshu” Umelicious
Kamoizumi “KomeKome” Happy Bride
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Kamoizumi “Sachi” Exceptional Aged Koshu
Masumi “Sparkling” Grand Prix
Tamagawa “Time Machine” Heirloom Amber Sake
Shochu
Iki (Barley)
Satoh (Sweet Potato) Satsuma Domain
Toyonaga (Rice) Land of Plenty
Yama no Mori (Barley) Mountain Guardian
Nama Ginjo
Dewazakura “Namagenshu” Green Ridge
Kamoizumi “Red Maple” 2-Year Aged Namagenshu
Nama Daiginjo
Tedorigawa “Kinka” Gold Blossom
Tedorigawa “Tsuyusanzen” A Thousand Drops of Dew
Honjozo
Akitabare “Shunsetsu” Spring Snow
Futsushu
Seitoku “Bessen” Seitoku